Therapie

Copyright © All Rights Reserved.

Praktijk voor Shockwave Therapie

074-3762444


Therapie

Delden focus shockwave

Doel van de ESWT behandeling is een individuele behandeling en herstel van de aandoening. Volledig herstel is echter niet altijd mogelijk. Dan moet de therapie gericht zijn op pijnvermindering of het maximaal haalbare resultaat in functieherstel. Soms zelfs door het leren omgaan met de restklachten zo nodig met hulpmiddelen.

Tot de basis van de therapeutische maatregelen tellen de van oorsprong pijnreductie georienteerde (somatische) ESWT behandelingen. Niet minder belangrijk is de begeleiding en advisering van de patient, waarbij ook telt geduld en begrip. Ook moet de therapie rekening houden met de invloed van de therapie op het sociale en psychische vlak .


Alle therapieen houden rekening met de volgende principes:

  • ervaring en diagnostiek als basis voor de therapie
  • als eerste pijnreductie van het aangedane gebied of structuur
  • therapie zo nodig in teamverband (evt. Manuele therapie of Oedeemtherapie)
  • eerste lijn indien mogelijk voor een eventuele opname in het ziekenhuis
  • operatief ingrijpen alleen daar waar perse noodzakelijk


Naast de ESWT protocollen wordt tevens gebruik gemaakt van de aanwezige interdisciplinaire kennis en wordt gebruik gemaakt  van behandelstrategieen uit die specialisatie. De ISMST geeft adviezen m.b.t. de level van evidence van sommeige behandelprotocollen, zo zijn er de Evidence Based Medicine protocollen, waar voldoende wetenschappelijke d bewijs voor bestaat, tot het niveau van "het werkt, maar we weten niet goed waarom, door deskundigen wordt aanbevolen".